Z dniem 30 kwietnia zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń, tym niemniej wciąż prosimy o kontakt na info @ pmaa.pl oraz +48 606 99 20 39, gdybyście Państwo chcieli w późniejszym terminie zgłosić swój zespół do udziału w PER MUSICAM AD ASTRA 2023.

 

Specjalnie dla chórów polskich przygotowaliśmy możliwość udziału w Konkursie o Grand Prix PMAA2023 zakładając pobyt chóru w Toruniu tylko przez jeden dzień, tj. w sobotę 1 lipca. Ramowy plan pobytu obejmuje wówczas próbę akustyczną, występ konkursowy w swojej kategorii (lub kategoriach) w godzinach przedpołudniowych. Konkurs Grand Prix odbędzie się w godzinach popołudniowych i biorą w nim udział zwycięzcy poszczególnych kategorii, ewentualnie dodatkowe wyróżniające się zespoły wybrane przez Jury. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się wieczorem.

 

Zachęcamy do udziału w PMAA2023 w pełnym terminie festiwalu, tj. w dniach 28 czerwca - 1 lipca, tym niemniej, jeśli skrócona formuła pobytu ułatwi Państwu wzięcie udziału w naszej imprezie, również będzie nam bardzo miło! Gorąco zapraszamy!

 

Zasady Konkursu Grand Prix można zobaczyć tutaj
Grand Prix PER MUSICAM AD ASTRA 2023 wynosi 3000 EUR

 

Regulamin Festiwalu (w języku polskim) w formacie pdf można pobrać tutaj

 

Formularz zgłoszeniowy (w języku angielskim) jako edytowalny formularz pdf do pobrania tutaj

UWAGA ! ! ! 

- W pierwszym kroku wypełniania formularza prosimy zaznaczyć festiwal PER MUSICAM AD ASTRA

- Dane nie zapisują się bezpośrednio w formularzu zgłoszeniowym i po jego zamknięciu zostaną utracone. Celem uniknięcia utraty danych formularz po wypełnieniu należy zapisać go do nowego pliku pdf.

- Wypełniony formularz prosimy przesłać na wskazany w nim adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz dodatkowo na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

OPŁATY - INFORMACJE OGÓLNE

 

Na koszty udziału w Festiwalu składają się następujące elementy:

1) Opłata rejestracyjna dla Chóru za udział w Festiwalu wynikająca z liczby kategorii konkursowych oraz innych odpłatnych zajęć w jakich chór bierze udział.

2) Opłata rejestracyjna dla Uczestnika naliczana za każdego członka zespołu obejmująca koszty niezwiązane z noclegami i wyżywieniem.

3) NIEOBOWIĄZKOWY Pakiet (noclegowy) Uczestnika wynikający z liczby i rodzaju noclegów oraz posiłków z jakich korzystają członkowie danego zespołu. Chóry polskie mają prawo do samodzielnego organizowania swojego pobytu. Organizator służy nieodpłatną pomocą w znalezieniu dogodnych noclegów i posiłków. Istnieje też możliwość indywidualnej organizacji planu pobytu chóru, oczywiście w ramach możliwości organizacyjnych Festiwalu, tzn. w korelacji z datami odbywania się przesłuchań konkursowych czy konkursu Grand Prix.

  

UWAGA:

Całkowita należność jest sumą powyższych trzech elementów (ale tylko pierwszy i drugi są obowiązkowe).

Ceny podane poniżej dotyczą tylko chórów polskich, których obsługą zajmuje się Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej ASTROLABIUM z siedzibą w Toruniu. Natomiast chóry zagraniczne proszone są o kontakt z agencją meeting music - szczegóły na angielskiej wersji strony www.pmaa.pl

 

 

 OPŁATY - SZCZEGÓŁY

 

1) OPŁATA REJESTRACYJNA ZA UDZIAŁ CHÓRU W FESTIWALU

Za uczestnictwo w PMAA 2023 ustala się następujące opłaty rejestracyjne dla chórów:

 

a) dla chórów biorących udział w konkursie:

Kategorie konkursowe (osobno za każdą kategorię) * 300 PLN
Występ pozakonkursowy podlegający ocenie
300 PLN
Trening indywidualny
300 PLN
Warsztaty wokalne (szczegóły wkrótce) *, ** bezpłatne

* Obejmuje udział w koncertach festiwalowych
**  Udział czynny w warsztatach wokalnych pod warunkiem zgłoszenia chóru do udziału w konkursie (decyduje kolejność zgłoszeń), pozostałe chóry uczestniczą w warsztatach jedynie jako publiczność

 

UWAGA!
Bezpłatna jest druga kategoria lub odpłatne zajęcia (np. przy rejestracji do 2 kategorii i na 1 zajęcia odpłatne suma opłat z tego tytułu wynosi 600 PLN jako suma 300 PLN + 0 PLN + 300 PLN).

 

b) dla chórów nie biorących udziału w konkursie obowiązują analogiczne opłaty, tyle że zamiast opłat za poszczególne kategorie konkursowe płaci się za uczestnictwo w Festiwalu (równowartość opłaty za jedną kategorię): 

Pozakonkursowe uczestnictwo w Festiwalu   *

300 PLN

Występ pozakonkursowy podlegający ocenie 

300 PLN

Trening indywidualny 

300 PLN

Warsztaty wokalne   (szczegóły wkrótce) ** bezpłatne

 * Obejmuje udział w koncertach festiwalowych

**  Udział czynny w warsztatach wokalnych pod warunkiem zgłoszenia chóru do udziału w konkursie (decyduje kolejność zgłoszeń), pozostałe chóry uczestniczą w warsztatach jedynie jako publiczność

 

 

2) OPŁATA REJESTRACYJNA ZA KAŻDEGO UCZESTNIKA

Poza opłatą rejestracyjną dla chóru za udział w PMAA 2023 ustala się również opłatę za uczestnictwo w wysokości 30 PLN dla każdego członka chóru, niezależnie od liczby członków.

 

PRZYKŁAD 1 - WYLICZENIE OPŁAT DLA CHÓRU 30-OSOBOWEGO BIORĄCEGO UDZIAŁ W JEDNEJ KATEGORIACH I JEDNYCH ODPŁATNYCH WARSZTATACH

Czyli np. dla chóru liczącego 30 osób suma opłat rejestracyjnych dla każdego uczestnika wyniesie 900 PLN (30 x 30 PLN).

Ponadto, jeśli ten chór zgłosi się do udziału w jednej kategorii konkursowej oraz w jednych odpłatnych zajęciach warsztatowych, to suma opłat z tego tytułu wyniesie 300 PLN (suma 300 PLN + 0 PLN), co razem z kosztami opłaty rejestracyjnej dla każdego uczestnika da kwotę  łączną 1200 PLN.

 

PRZYKŁAD 2 - WYLICZENIE OPŁAT DLA CHÓRU 40-OSOBOWEGO BIORĄCEGO UDZIAŁ W DWÓCH KATEGORIACH I JEDNYCH ODPŁATNYCH WARSZTATACH

Czyli np. dla chóru liczącego 40 osób suma opłat rejestracyjnych dla każdego uczestnika wyniesie 1200 PLN (40 x 30 PLN).

Ponadto, jeśli ten chór zgłosi się do udziału w dwóch kategoriach konkursowych oraz w jednych odpłatnych zajęciach warsztatowych, to suma opłat z tego tytułu wyniesie 600 PLN (suma 300 PLN + 0 PLN + 300 PLN), co razem z kosztami opłaty rejestracyjnej dla każdego uczestnika da kwotę łączną 1800 PLN.

 

Opłata rejestracyjna obejmuje między innymi następujące elementy:

· Oficjalny Identyfikator Uczestnika

· Uczestnictwo w PMAA 2023 zgodnie z dokonanym przez chór wyborem spośród podanych opcji uczestnictwa

·  Udział w niesubsydiowanych kosztach organizacyjnych

· Wsparcie organizacyjne na miejscu ze strony międzynarodowego zespołu PMAA 2023, a przede wszystkim jego polskich przedstawicieli

·  Książeczka z programem (jedna szt. na 10 osób)

·  Możliwość przeprowadzenia próby akustycznej przed występem

· Możliwość zorganizowania dodatkowych prób w innym miejscu (wedle jego dostępności)

· Możliwość udziału w Koncertu Otwarcia, Paradzie Chórów, Uroczystości Zamknięcia (miejsca siedzące wedle dostępności), koncertach galowych i festiwalowych

· Kompetentne wsparcie podczas występów

· Przygotowanie szczegółowego planu pobytu dla chóru

· Możliwość wzięcia czynnego udziału w jednym z koncertów festiwalowych odbywających się w Toruniu i pobliskich miastach (wymagany jest pobyt z przynajmniej dwoma noclegami)

  

Konto bankowe dla celów opłat rejestracyjnych:

Adresat: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej Astrolabium w Toruniu

               ul. Polna 8L/33, 87-100 Toruń

Nazwa Banku: Bank Pekao SA

Numer Konta: 09 1240 1936 1111 0010 2125 6522

Tytuł wpłaty: PMAA2023 + nazwa chóru (prosimy podać pełną nazwę)

 

UWAGA!

 

Opłaty rejestracyjne należy uiścić w całości w momencie rejestracji przelewem bankowym lub przy użyciu karty kredytowej (Visa lub MasterCard). Wszelkie koszty związane z uiszczeniem wpisowego, w tym koszty bankowe, prowizje itp. ponosi Chór zgłaszający się.

 

 

3)  NIEOBOWIĄZKOWY PAKIET (NOCLEGOWY) UCZESTNIKA

Ze względów organizacyjnych oraz dla zapewnienia uczestnikom jak najlepszych warunków podczas Festiwalu uczestnictwo w PMAA 2023 dla chórów zagranicznych jest możliwe jedynie pod warunkiem wykupienia Pakietu Uczestnika obejmującego m.in. minimum 4 noclegi.

Natomiast, dla chórów polskich nie ma obowiązku wykupienia noclegu za pośrednictwem Organizatora. Tym niemniej, Organizator wciąż służy nieodpłatną pomocą w znalezieniu zakwaterowania i wyżywienia w Toruniu na czas Festiwalu. Ponadto, istnieje możliwość indywidualnej organizacji planu pobytu chóru, oczywiście w ramach możliwości organizacyjnych Festiwalu, tzn. w korelacji z datami odbywania się przesłuchań konkursowych czy konkursu Grand Prix.

 

 

Dalsze wyjaśnienia nt. regulaminu oraz pomoc odnośnie organizacji noclegów i wyżywienia uzyskacie Państwo pisząc na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie pod numerem 606 99 20 39.

 

 

 

Organizatorzy PMAA 2015

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Chełmża Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Chełmża Narodowe Centrum Kultury Meeting music Tumska 14 Stowarzyszenie Astrolabium Krajowa Spółka Cukrowa S.A.