Szydzisz Krzysztof 02

 

Prof. Krzysztof Szydzisz

- bezpłatne warsztaty pt.

Technika wokalna – brzmienie – interpretacja

 
Zajęcia warsztatowe prowadzi prof. Krzysztof Szydzisz – muzykolog, chórmistrz, śpiewak,  logopeda, menedżer kultury. Krzysztof Szydzisz swoje umiejętności rozwijał w Austrii, Słowenii, Danii, Niemczech, USA i w Polsce. Ukończył Mistrzowski Kurs Erica Ericsona. Jest założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, z którym zdobywał laury międzynarodowych konkursów chóralnych i z którym koncertował na pięciu kontynentach. W swej pracy z chórem szczególną uwagę poświęca technice wokalnej i co za tym idzie brzmieniu zespołu. Od wielu lat kieruje Zakładem Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jako osoba niezwykle ceniona za swe doświadczenie i kompetencje, zapraszany jest do udziału w pracach jury konkursów międzynarodowych, jak również do prowadzenia warsztatów dla dyrygentów i chórzystów.

 

Organizowane w ramach PMAA zajęcia warsztatowe to doskonała okazja do skorzystania z wiedzy i umiejętności eksperta w świecie chóralistyki w zakresie, który najbardziej Was zainteresuje (technika wokalna, brzmienie, interpretacja) i pozwoli na dalszy rozwój i większą radość wspólnego śpiewania.

 

Zajęcia są bezpłatne i dostępne dla wszystkich chórów biorących udział w Festiwalu. Tym niemniej czynny udział mogą w nich wziąć jedynie zespoły zgłoszone do Konkursu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Za moment zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia opłat z tym związanych na konto Organizatora. Liczba uczestników zaproszonych do czynnego udziału w warsztatach jest ograniczona, zatem członkowie pozostałych chórów będą mieli możliwość śledzenia zajęć jedynie jako widzowie. Czas trwania zajęć to ok. 60 minut.

 

Organizatorzy PMAA 2015

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Meeting music Stowarzyszenie Astrolabium Krajowa Spółka Cukrowa S.A.