prof. Marcin Wawruk
“Wstęp do improwizacji chóralnej CIRCLESONGMarcin Wawruk

 

CircleSong (Śpiewo-Krąg) to improwizowany, wielogłosowy utwór muzyczny, oparty na powtarzalnych motywach dźwiękowych, który – bez ograniczeń konwencjami stylu i formy – czerpie inspirację z różnych tradycji: muzyki klasycznej, etnicznej, rozrywkowej i in. Jest to, w istocie, spontaniczna muzyka chwili, która w zależności od inwencji prowadzącego, może rozwinąć się w nieprzewidywalnym kierunku i przybrać nieoczekiwane formy.

Proste reguły tworzenia CircleSong kryją ogromny potencjał rozwoju muzycznego uczestników: dyscypliny wykonawczej, sprawności wokalnej oraz kreatywności. W jednej chwili, zbiorowość indywidualistów spotykających się po raz pierwszy, staje się jednolitą grupą, połączoną więzami muzycznego rytmu, harmonii i wspólnego działania. Wykonawcy porzucają rolę odtwórców zapisu nutowego, stając się współtwórcami powstającego dzieła muzycznego.

Zajęcia warsztatowe pod hasłem “Wstęp do improwizacji chóralnej CIRCLESONG” adresowane są do dyrygentów chóralnych, wokalistów/chórzystów oraz nauczycieli muzyki i stanowią wprowadzenie do innowacyjnej metody śpiewu zespołowego, opracowanej przez legendarnego wokalistę Bobby McFerrina, która w jednym działaniu łączy elementy improwizacji, aranżacji, nowoczesnych technik wokalnych i dyrygowania. Circle-singing rozwija kreatywność i samodzielność muzyków, wspomaga ich koordynację rytmiczną i intonacyjną, a nade wszystko staje się podstawą spontanicznej zabawy z dźwiękiem, podnoszącej atrakcyjność prób i koncertów zespołu chóralnego.

Organizatorzy PMAA 2015

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Chełmża Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Chełmża Narodowe Centrum Kultury Meeting music Tumska 14 Stowarzyszenie Astrolabium Krajowa Spółka Cukrowa S.A.