Szydzisz Krzysztof 02Prof. Krzysztof Szydzisz "Wolność głosu, wolność ciała"
Śpiewacy eliminują napięcie głosowe, uczą się, jak śpiewać swobodnie i uzyskiwać ciepłą barwę głosu. Sprawdzone ćwiczenia wokalne i rozśpiewania pomogą chórzystom wyzwolić ich potencjał poprzez rozluźnianie mięśni całego ciała. Ćwiczenia kinestetyczne połączone z treningiem oddechu, rytmu, artykulacji i pozycji głosu przyniosą natychmiastowe rezultaty. Polecamy tę doskonałą okazję do nauki z rodzimym dyrygentem i ekspertem w zakresie emisji głosu, który podzieli się z Wami swymi znanymi w świecie technikami doskonalenia śpiewu.

 

Zajęcia są bezpłatne i dostępne dla wszystkich chórów biorących udział w Festiwalu. Tym niemniej czynny udział mogą w nich wziąć jedynie zespoły zgłoszone do Konkursu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Za moment zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia opłat z tym związanych na konto Organizatora. Liczba uczestników zaproszonych do czynnego udziału w warsztatach jest ograniczona, zatem członkowie pozostałych chórów będą mieli możliwość śledzenia zajęć jedynie jako widzowie. Czas trwania zajęć to ok. 60 minut.

Organizatorzy PMAA 2015

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Chełmża Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Chełmża Narodowe Centrum Kultury Meeting music Tumska 14 Stowarzyszenie Astrolabium Krajowa Spółka Cukrowa S.A.