Zasady Konkursu Grand Prix można zobaczyć tutaj

   

Regulamin Festiwalu (w języku polskim) w formacie pdf można pobrać tutaj

 

Formularz zgłoszeniowy (w języku angielskim) jako edytowalny formularz pdf do pobrania tutaj

 

UWAGA ! ! ! Dane nie zapisują się bezpośrednio w formularzu zgłoszeniowym i po jego zamknięciu zostaną utracone. Celem uniknięcia utraty danych formularz po wypełnieniu należy zapisać do nowego pliku pdf.

 

 

OPŁATY

 

Na koszty udziału w Festiwalu składają się następujące elementy:

1) Opłata rejestracyjna dla Chóru za udział w Festiwalu wynikająca z liczby kategorii konkursowych oraz innych odpłatnych zajęć w jakich bierze On udział.

2) Opłata rejestracyjna dla Uczestnika naliczana za każdego członka zespołu obejmująca koszty niezwiązane z noclegami i wyżywieniem.

3) NIEOBOWIĄZKOWY Pakiet (Noclegowy) Uczestnika wynikający z liczby i rodzaju noclegów oraz posiłków z jakich korzystają członkowie danego Zespołu.

Całkowita należność jest sumą powyższych trzech elementów (ale tylko pierwszy i drugi są obowiązkowe).
Do 31 stycznia 2020 obowiązują zniżki - szczegóły poniżej, osobno dla każdego rodzaju opłat. Tym niemniej, przykłady pokazują łączne wyliczenia wszystkich opłat.

 

 

UWAGA:

Ceny podane poniżej dotyczą tylko chórów polskich , których obsługą zajmuje się Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej ASTROLABIUM z siedzibą w Toruniu. Chóry zagraniczne proszone są o kontakt z agencją meeting music - szczegóły na angielskiej wersji strony www.pmaa.pl

 

 

 

1) OPŁATA REJESTRACYJNA ZA UDZIAŁ CHÓRU W FESTIWALU

Za uczestnictwo w PMAA 2020 ustala się następujące opłaty rejestracyjne dla chórów:

 

Dla chórów biorących udział w konkursie:

Kategorie konkursowe (osobno za każdą kategorię) * 300 PLN
(150 PLN ze zniżką
do 31 stycznia 2020)
Występ pozakonkursowy podlegający ocenie
300 PLN
(150 PLN ze zniżką
do 31 stycznia 2020)

Trening indywidualny
300 PLN
(150 PLN ze zniżką
do 31 stycznia 2020)

Warsztaty wokalne (szczegóły wkrótce) *, ** bezpłatne

* Obejmuje udział w koncertach festiwalowych
**  Udział czynny w warsztatach wokalnych pod warunkiem zgłoszenia chóru do udziału w konkursie (decyduje kolejność zgłoszeń), pozostałe chóry uczestniczą w warsztatach jedynie jako publiczność

 

 

Dla chórów nie biorących udziału w konkursie obowiązują analogiczne opłaty, tyle że zamiast opłat za poszczególne kategorie konkursowe płaci się za uczestnictwo w Festiwalu (równowartość opłaty za jedną kategorię): 

Pozakonkursowe uczestnictwo w Festiwalu   *

300 PLN
(150 PLN ze zniżką

do 31 stycznia 2020)

Występ pozakonkursowy podlegający ocenie 

300 PLN
(150 PLN ze zniżką

do 31 stycznia 2020)

Trening indywidualny 

300 PLN
(150 PLN ze zniżką

do 31 stycznia 2020)

Warsztaty wokalne   (szczegóły wkrótce) ** bezpłatne

 * Obejmuje udział w koncertach festiwalowych

**  Udział czynny w warsztatach wokalnych pod warunkiem zgłoszenia chóru do udziału w konkursie (decyduje kolejność zgłoszeń), pozostałe chóry uczestniczą w warsztatach jedynie jako publiczność

 

 

 

Upust z tytułu wczesnej rejestracji od opłat za kategorie i odpłatne zajęcia warsztatowe

Zgłoszenie do 31 stycznia 2020 wiąże się ze zniżką 50% od opłaty rejestracyjnej do wszystkich kategorii konkursowych oraz odpłatnych zajęć wymienionych powyżej (jak np. występ pozakonkursowy podlegający ocenie). Ponadto, bezpłatna jest druga kategoria lub odpłatne zajęcia (np. przy wczesnej rejestracji do 2 kategorii i na 1 zajęcia odpłatne suma opłat z tego tytułu wynosi 300 PLN jako suma 150 PLN + 0 PLN + 150 PLN).

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerem 606 99 20 39. 

 

 

2) OPŁATA REJESTRACYJNA ZA KAŻDEGO UCZESTNIKA

Poza opłatą rejestracyjną dla Chóru za udział w PMAA 2020 ustala się również opłatę za uczestnictwo w wysokości 50 PLN dla każdego Członka Chóru. Tym niemniej dla chórów powyżej 30 członków, począwszy od 31-ej osoby opłata wynosi 25 PLN (zarówno przed, jak i po 31 stycznia 2020).

 

 

PRZYKŁAD 1 - WYLICZENIE CAŁKOWITYCH OPŁAT BEZ ZNIŻKI

Czyli np. dla chóru liczącego 40 osób suma opłat rejestracyjnych dla każdego uczestnika wyniesie 1750 PLN (30 x 50 PLN + 10 x 25 PLN).

Ponadto, jeśli ten przykładowy 40-osobowy chór zgłosi się do udziału w dwóch kategoriach konkursowych oraz w jednych odpłatnych zajęciach, to suma opłat z tego tytułu bez korzystania ze zniżki z tytułu wcześniejszej rejestracji wyniesie 900 PLN (3 x 300 PLN), co razem z kosztami opłaty rejestracyjnej dla każdego uczestnika da kwotę 2650 PLN.

 

Upust z tytułu wczesnej rejestracji od opłaty rejestracyjnej za każdego uczestnika

Zniżka z tytułu wcześniejszej rejestracji obejmuje również opisaną powyżej opłatę rejestracyjną dla każdego uczestnika. Do 31 stycznia 2020 wynosi ona również 50 PLN od osoby, tym niemniej niższa opłata w kwocie 25 PLN od osoby naliczana jest począwszy już od 11-ej osoby.

 

 

PRZYKŁAD 2 - WYLICZENIE CAŁKOWITYCH OPŁAT ZE ZNIŻKAMI Z TYTUŁU WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI

Czyli np. dla tego samego co powyżej chóru liczącego 40 osób, ale zgłoszonego w trybie wcześniejszej rejestracji, suma opłat rejestracyjnych dla każdego uczestnika wyniesie 1250 PLN (10 x 50 PLN + 30 x 25 PLN).

Ponadto, jeśli ten przykładowy 40-osobowy chór nadal zgłosi się do udziału w dwóch kategoriach konkursowych oraz w jednych odpłatnych zajęciach, to suma opłat z tego tytułu ze zniżką z tytułu wcześniejszej rejestracji wyniesie 300 PLN (150 PLN + 0 PLN za drugą kategorię lub odpłatne zajęcia + 150 PLN), co razem z kosztami opłaty rejestracyjnej dla każdego uczestnika (naliczonej również ze zniżką z tytułu wcześniejszej rejestracji) da kwotę 1550 PLN (w porównaniu do kwoty 2650 PLN, która trzeba zapłacić za ten sam pakiet, ale bez zniżek z tytułu wcześniejszej rejestracji).

 

 

Opłata rejestracyjna obejmuje między innymi następujące elementy:

· Oficjalny Identyfikator Uczestnika

· Uczestnictwo w PMAA 2020 zgodnie z dokonanym przez chór wyborem spośród podanych opcji uczestnictwa

·  Udział w niesubsydiowanych kosztach organizacyjnych

· Wsparcie organizacyjne na miejscu ze strony międzynarodowego zespołu PMAA 2020, a przede wszystkim jego polskich przedstawicieli

·  Książeczka z programem (jedna szt. na 10 osób)

·  Możliwość przeprowadzenia próby akustycznej przed występem

· Możliwość zorganizowania dodatkowych prób w innym miejscu (wedle jego dostępności)

· Możliwość udziału w Koncertu Otwarcia, Paradzie Chórów, Uroczystości Zamknięcia (miejsca siedzące wedle dostępności), koncertach galowych i festiwalowych

· Kompetentne wsparcie podczas występów

· Przygotowanie szczegółowego planu pobytu dla chóru

· Możliwość wzięcia czynnego udziału w jednym z koncertów festiwalowych odbywających się w Toruniu i pobliskich miastach (wymagany jest pobyt z przynajmniej dwoma noclegami)

 

 

Konto bankowe dla celów opłat rejestracyjnych:

Adresat: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej Astrolabium w Toruniu

               ul. Polna 8L/33, 87-100 Toruń

Nazwa Banku: Bank Pekao SA

Numer Konta: 09 1240 1936 1111 0010 2125 6522

Tytuł wpłaty: PMAA2020 + nazwa chóru (prosimy podać pełną nazwę)

 

 

3)  NIEOBOWIĄZKOWY PAKIET (NOCLEGOWY) UCZESTNIKA

Ze względów organizacyjnych oraz dla zapewnienia uczestnikom jak najlepszych warunków podczas Festiwalu uczestnictwo w PMAA 2020 dla chórów zagranicznych jest możliwe jedynie pod warunkiem wykupienia Pakietu Uczestnika obejmującego m.in. minimum 4 noclegi.

Dla chórów polskich nie ma obowiązku wykupienia noclegu za pośrednictwem Organizatora , tym niemniej Organizator służy pomocą w znalezieniu zakwaterowania i wyżywienia w Toruniu na czas Festiwalu bez naliczania dodatkowych opłat.

 

 

Szczegółowe informacje nt. kosztów noclegów i wyżywienia uzyskacie Państwo pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 606 99 20 39.

 

 

 

UWAGA!

 

Opłaty rejestracyjne należy uiścić w całości w momencie rejestracji przelewem bankowym lub przy użyciu karty kredytowej (Visa lub MasterCard). Wszelkie koszty związane z uiszczeniem wpisowego, w tym koszty bankowe, prowizje itp. ponosi Chór zgłaszający się.

 

 

Organizatorzy PMAA 2015

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Chełmża Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Chełmża Narodowe Centrum Kultury Meeting music Tumska 14 Stowarzyszenie Astrolabium Krajowa Spółka Cukrowa S.A.