Kategoria A - Poziom trudności I z utworem obowiązkowym

A1 - Chóry mieszane
A2 - Chóry męskie
A3 - Chóry żeńskie

 

Limit wiekowy min. 16 lat
Liczba chórzystów w kategorii A1 min. 31
Liczba chórzystów w kategorii A2 min. 26
Liczba chórzystów w kategorii A3 min. 26
Liczba utworów 4
Maksymalny czas trwania programu 20 minut (faktycznego czasu śpiewania)
Liczba utworów z akompaniamentem -
Możliwość wykorzystania nagłośnienia -

 

 

Każdy chór wykonuje 4 (cztery) utwory:

 

1. Jeden utwór kompozytora polskiego urodzonego po 1900r.
2. Jeden utwór kompozytora urodzonego między 1880 r. a 1925 r.
3. Jeden utwór kompozytora żyjącego w chwili zgłoszenia utworu do konkursu
4. Jeden utwór inspirowany folklorem kraju pochodzenia chóru

 

 

Kategoria B-Poziom trudności II bez utworu obowiązkowego
B1 - Chóry mieszane
B2 - Chóry męskie
B3 - Chóry żeńskie

 

Limit wiekowy min. 16 lat
Liczba chórzystów w kategorii B1 nieograniczona
Liczba chórzystów w kategorii B2 nieograniczona
Liczba chórzystów w kategorii B3 nieograniczona
Liczba utworów 3
Maksymalny czas trwania programu 15 minut (faktycznego czasu śpiewania)
Liczba utworów z akompaniamentem maksimum 1
Możliwość wykorzystania nagłośnienia -

 

Każdy chór wykonuje 3 (trzy) utwory o różnym charakterze i najlepiej z różnych epok.

 

Kategoria C -Chóry kameralne / zespoły wokalne
C1 - Chóry jednorodne
C2 - Chóry mieszane

 

Limit wiekowy -
Liczba chórzystów w kategorii C1 min. 5 – maksymalnie 25
Liczba chórzystów w kategorii C2 min. 6 – maksymalnie 30
Liczba utworów 4
Maksymalny czas trwania programu 20 minut (faktycznego czasu śpiewania)
Liczba utworów z akompaniamentem -
Możliwość wykorzystania nagłośnienia -

 

Każdy chór/zespół uczestniczący wykonuje 4 (cztery) utwory:
1. Jeden utwór kompozytora polskiego urodzonego po 1900 r.
2. Jeden utwór kompozytora urodzonego między 1880 r. a 1925 r.
3. Jeden utwór kompozytora żyjącego w chwili zgłoszenia utworu do konkursu
4. Jeden utwór inspirowany folklorem kraju pochodzenia chóru

 

Kategoria G -Chóry dziecięce i młodzieżowe
G1 - Chóry dziecięce do lat 16 (SSAA)
G2 - Chóry młodzieżowe jednorodne
G3 - Chóry młodzieżowe mieszane

 

Limit wiekowy G1
16 lat i młodsi
Limit wiekowy G2 dziewczęta do 19 r.ż., chłopcy do 25 r.ż.
Limit wiekowy G3 do 25 r.ż.
Liczba chórzystów w kategorii G1 nieograniczona
Liczba chórzystów w kategorii G2 nieograniczona
Liczba chórzystów w kategorii G3 nieograniczona
Liczba utworów 4
Maksymalny czas trwania programu 15 minut (faktycznego czasu śpiewania)
Liczba utworów z akompaniamentem maksymalnie 2
Możliwość wykorzystania nagłośnienia -

 

Każdy chór wykonuje 4 (cztery) utwory o różnym charakterze i najlepiej z różnych epok.

 

Kategoria S - Muzyka sakralna

 

Limit wiekowy
-
Liczba chórzystów
nieograniczona
Liczba utworów 3
Maksymalny czas trwania programu 15 minut (faktycznego czasu śpiewania)
Liczba utworów z akompaniamentem maksymalnie 1
Możliwość wykorzystania nagłośnienia -

 

 

Każdy chór wykonuje 4 (cztery) utwory:

 

1. Jeden utwór kompozytora polskiego
2. Jeden utwór kompozytora urodzonego przed 1850 r.
3. Jeden utwór kompozytora żyjącego w chwili zgłoszeniautworu do konkursu
4. Jeden utwór kompozytora z kraju pochodzenia chóru

 

 

Kategoria P - Pop & Jazz

 

Limit wiekowy
-
Liczba chórzystów
nieograniczona
Liczba utworów 3
Maksymalny czas trwania programu 15 minut (faktycznego czasu śpiewania)
Liczba utworów z akompaniamentem dopuszczalne dla wszystkich utworów
Możliwość wykorzystania nagłośnienia tak

 

 

Każdy chór wykonuje 4 (cztery) utwory dowolniewybrane.

 

Dopuszcza się akompaniament, w tym akompaniament instrumentów elektrycznych. Możliwe jest nagłośnienie chóru lub instrumentów towarzyszących. Nie dopuszcza się korzystania z playbacku. Elementy improwizacyjne sąpożądane, jednak nie obowiązkowe. Elementy solowe instrumentalne powinny być ograniczone, jako żeprzedmiotem oceny jest wykonanie chóralne. Odpowiedni sprzęt techniczny będzie dostępny na miejscu. Organizator nie gwarantuje pełnej realizacji zapotrzebowań techniczniezłożonych, takich jak użycie słuchawek czy osobny mikrofon dla każdego chórzysty.

 

Organizatorzy PMAA 2015

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Meeting music Stowarzyszenie Astrolabium Krajowa Spółka Cukrowa S.A.