Photo Gabor Kinga Litowska foto komitet Krzystzof Szydzisz foto komitet
  Gábor Hollerung dr hab. Kinga Litowska prof. Krzysztof Szydzisz

 

 

Członkami Komitetu Artystycznego PER MUSICAM AD ASTRA są:
- Gabor Hollerung
- dr hab. Kinga Litowska
- prof. Krzysztof Szydzisz

Ponadto Gabor Hollerung i dr hab. Kinga Litowska wspólnie pełnią funkcje Dyrektorów Artystycznych PER MUSICAM AD ASTRA.

 

Gabor Hollerung

Ukończył Akademię Muzyczną im. Franciszka Liszta w Budapeszcie, uczęszczał na kursy mistrzowskie prowadzone przez Erica Ericsona, Kurta Masura i László Somogyi. Jest głównym dyrygentem Dohnányi Orchestra Budafok, jednej z najlepszych orkiestr symfonicznych na Węgrzech. Z prowadzonym przez siebie chórem Budapest Academic Choral Society zdobył pierwsze nagrody we wszystkich znaczących europejskich konkursach chóralnych. W latach 2001-2006 prowadził wysokiej klasy węgierski zawodowy Chór Męski Honvéd. W 2002 roku został głównym dyrygentem wizytującym Orkiestry Symfonicznej Jerozolimy oraz doradcą muzycznym Chóru Filharmonii w Tel Avivie. Jest regularnie zapraszany do Izraela, na Tajwan, do Brazylii i Stanów Zjednoczonych, pracuje z takimi orkiestrami, jak: Izraelska Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Symfoniczna Guangzhou, Szanghajska Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Symfoniczna Tajpej i Cincinnati Pops Orchestra. Angażuje się w edukację młodych dyrygentów i regularnie prowadzi kursy mistrzowskie w zakresie dyrygowania tak na Węgrzech, jak i za granicą. Prowadzone przez niego warsztaty dyrygowania stały się jednym z głównych corocznych punktów programu Festiwalu Chóralnego w Tajpej. Jego projekt „Sing & Joy” gromadzi chóry z całego świata podczas wspólnie wykonywanych koncertów w Cincinnati, Guangzhou, na Malcie, w Tajpej, Grazu, Wiedniu itp. Zainicjował nową, rewolucyjną koncepcję artystyczną konkursów chóralnych. Oparta na niej seria imprez stała się znana pod nazwą „MUSICA MUNDI”. Był współzałożycielem i dyrektorem artystycznym Interkultur oraz Światowych Igrzysk Chóralnych do roku 2013. Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Inchoral, nowej organizacji non-profit, która organizuje – we współpracy z meeting music – festiwale i konkursy chóralne na podstawie jego koncepcji; kładzie się w niej duży nacisk wspieranie chórów w ich rozwoju i samodoskonaleniu się. Od 2004 r. jest dyrektorem artystycznym Zemplén Festival – jednego z najbardziej prestiżowych festiwali artystycznych na Węgrzech. W 2015 r. jego ojczyste Węgry nadały mu tytuł Artysty Zasłużonego.

 

dr hab. Kinga Litowska

Absolwentka Wydziału Teorii Muzyki oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2005 r. uzyskała tytuł doktora sztuki, a w roku 2017 doktora habilitowanego,  dziedzinie sztuki muzyczne, w dyscyplinie muzycznej dyrygentura. Zasiadała w jury konkursów chóralnych w Wenecji, Riva del Garda oraz w Graz (European Choir Games). Jest członkiem World Choir Council. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu, pełniąc ponadto funkcję dyrektora tej placówki. Jest dyrygentem i współzałożycielem  Chóru Astrolabium. Wraz z prowadzonym przez siebie zespołem zdobyła szereg nagród i wyróżnień, m.in.: Grand Prix Turnieju "Legnica Cantat" (2005), zwycięstwo w kategorii i nagrodę dla najlepszego dyrygenta konkursu "Venezia in Musica" (2007), Grand Prix i nagrodę dla najlepszego dyrygenta konkursu "Musica Sacra a Roma" (2011). Wspólnie z Chórem Astrolabium uhonorowana została przez Prezydenta Miasta Torunia medalem Thorunium. W 2014 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za sukcesy Chóru Astrolabium, popularyzację muzyki chóralnej oraz organizację I edycji Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Chóralnego im. M. Kopernika PER MUSICAM AD ASTRA w 2013 r.

 

prof. Krzysztof Szydzisz

Chórmistrz, muzykolog, specjalista z zakresu emisji głosu, logopeda, menedżer kultury. Dyrygent Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (www.choir.amu.edu.pl), z którym koncertował na pięciu kontynentach, w ponad dwudziestu krajach, m.in. w Argentynie, Boliwii, Ekwadorze, Kolumbii, Peru, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Australii, Korei Południowej, Francji, Czechach, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Litwie i we Włoszech. Wraz z tym zespołem zdobywał laury krajowych i międzynarodowych konkursów (m.in. w Legnicy, Międzyzdrojach oraz w Llangollen, na Malcie, w Wiedniu i w Busan, w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Euroradia „Let the Peoples Sing" – Oslo 2009). Był kilkakrotnie wyróżniany jako osobowość artystyczna, otrzymując nagrody dla najlepszego dyrygenta m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „Legnica Cantat”, Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Busan w Korei Południowej i in. W pracy z chórem szczególną uwagę poświęca technice wokalnej śpiewaków oraz brzmieniu zespołu. W centrum jego szerokich zainteresowań repertuarowych znajduje się europejska literatura chóralna XIX-XXI wieku. Prof. Krzysztof Szydzisz zasiada w jury licznych krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych, jak: „Legnica Cantat”, Canti Veris Prague, IFAS Pardubice, Festiwal Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze, Europejski Festiwal Muzyczny Młodych w Neerpelt i in. Jest laureatem Nagrody im. J. Kurczewskiego (2013) za wybitne dokonania w dziedzinie chóralistyki oraz za organizację Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat”, którego jest dyrektorem (www.cantat.amu.edu.pl). W 2014 roku odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

Organizatorzy PMAA 2015

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Meeting music Stowarzyszenie Astrolabium Krajowa Spółka Cukrowa S.A.