Zalecane dla każdego chóru ODPŁATNE formy doskonalenia warsztatu wykonawczego pozwalają zyskać doświadczenie, które będzie bardzoEP IC 1  istotne w dalszym rozwoju artystycznym. Cieszą się one bardzo dużą popularnością wśród chórów, które wzięły udział w imprezach organizowanych przez meeting music .

  

Pozakonkursowy występ podlegający ocenie

Jest on dostępny zarówno dla chórów, które nie biorą udziału w konkursie, jak i dla chórów konkursowych.
Chóry spoza konkursu zaśpiewają 3 utwory o maksymalnym czasie trwania 15 minut przed międzynarodowym panelem ekspertów. Chóry, które uczestniczą w konkursie zaprezentują swój program konkursowy dzień przed rozpoczęciem konkursu (występ ten nie będzie stanowił przesłanki do jakichkolwiek wstępnych decyzji odnośnie wyniku konkursu!).
Po zakończeniu występu panel ekspertów dokona krótkiej wewnętrznej konsultacji, by w otwartej i przyjaznej atmosferze omówić występ z chórem. Udzieli też porad wykonawczych, jak również rekomendacji odnośnie udziału w konkursach międzynarodowych. Każdy chór otrzyma oficjalny certyfikat udziału w sesji szkoleniowej.

  

EP IC 3Indywidualna sesja treningowa dla chóru
Wszystkie uczestniczące zespoły – niezależnie od tego, czy biorą udział w konkursie czy nie – mają możliwość odbycia próby z uznanym ekspertem w dziedzinie muzyki chóralnej.

 

Przebieg próby
Chóry zainteresowane skorzystaniem z tej możliwości powinny przygotować jeden utwór. Uznany ekspert w dziedzinie muzyki chóralnej będzie pracował nad nim, by zaproponować nowe idee wykonawcze i przyczynić się do lepszego wykonania utworu przez chór. Chóry nie biorące udziału w konkursie otrzymają certyfikat i rekomendacje co do ich przyszłego udziału w konkursach chóralnych.

 

 

 

Organizatorzy PMAA 2015

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Meeting music Stowarzyszenie Astrolabium Krajowa Spółka Cukrowa S.A.