Ogromnie miło nam poinformować, iż Grand Prix PER MUSICAM AD ASTRA 2023 wynosi 3000 EUR ! ! ! 

Chóry współzawodniczą najpierw w opisanych poniżej kategoriach, a następnie najlepsze chóry z poszczególnych kategorii walczą w konkursie o Grand Prix, który wyłania Zwycięzcę całego Konkursu - Laureata Grand Prix PER MUSICAM AD ASTRA 2023.

Dodatkową możliwość awansu do Konkursu o Grand Prix PMAA dają tzw. kategorie parasolowe (szczegóły u dołu strony).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia - szczegóły tutaj.

 

Regulamin Festiwalu (w języku polskim) w formacie pdf można pobrać tutaj

 

  

KATEGORIE KONKURSOWE

 

Kategoria A - z wymogami

A1 - Chóry mieszane
A2 - Chóry męskie (T(T)B(B))
A3 - Chóry żeńskie (S(S)A(A))

 

Limit wiekowy min. 16 lat
Liczba chórzystów w kategorii A1 min. 4
Liczba chórzystów w kategorii A2 min. 3
Liczba chórzystów w kategorii A3 min. 3
Liczba utworów 4
Maksymalny czas trwania programu 20 minut (faktycznego czasu śpiewania)
Liczba utworów z akompaniamentem maksymalnie 2 utwory
Możliwość wykorzystania nagłośnienia -

 

Każdy chór wykonuje 4 (cztery) utwory:

  1. utwór kompozytora urodzonego między rokiem 1809 a 1873
  2. utwór kompozytora żyjącego w chwili zgłoszenia się chóru do konkursu
  3. i 4. - 2 utwory dowolnie wybrane przez chór

  


 

Kategoria B - bez wymogów
B1 - Chóry mieszane
B2 - Chóry męskie (T(T)B(B))
B3 - Chóry żeńskie (S(S)A(A))

B4 - Chóry Seniorów

 

Limit wiekowy min. 16 lat; kat. B4 - min. 60 lat
Liczba chórzystów w kategorii B1 nieograniczona
Liczba chórzystów w kategorii B2 nieograniczona
Liczba chórzystów w kategorii B3 nieograniczona
Liczba utworów 3
Maksymalny czas trwania programu 15 minut (faktycznego czasu śpiewania)
Liczba utworów z akompaniamentem bez ograniczeń
Możliwość wykorzystania nagłośnienia -

 

Każdy chór wykonuje 3 (trzy) utwory o różnym charakterze i najlepiej z różnych epok.

 


 

Kategoria G - Chóry dziecięce i młodzieżowe
G1 - Chóry dziecięce do lat 16 (SSAA)
G2 - Chóry młodzieżowe jednorodne
G3 - Chóry młodzieżowe mieszane

 

Limit wiekowy G1
16 lat i młodsi
Limit wiekowy G2 dziewczęta do 19 r.ż., chłopcy do 25 r.ż.
Limit wiekowy G3 do 25 roku życia
Liczba chórzystów w kategorii G1 min. 4
Liczba chórzystów w kategorii G2 min. 4
Liczba chórzystów w kategorii G3 min. 4
Liczba utworów 4
Maksymalny czas trwania programu 15 minut (faktycznego czasu śpiewania)
Liczba utworów z akompaniamentem maksymalnie 2 utwory
Możliwość wykorzystania nagłośnienia -

 

Każdy chór wykonuje 4 (cztery) utwory o różnym charakterze i najlepiej z różnych epok.

 


 

Kategoria S -  Muzyka sakralna

 

Limit wiekowy 
-
Liczba chórzystów 
min. 4
Liczba utworów 4
Maksymalny czas trwania programu 20 minut (faktycznego czasu śpiewania)
Liczba utworów z akompaniamentem maksymalnie 1 utwór
Możliwość wykorzystania nagłośnienia -

  

Każdy chór wykonuje 4 (cztery) utwory, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  1. utwór kompozytora polskiego
  2. utwór kompozytora urodzonego w 1808 r. lub wcześniej
  3. utwór kompozytora żyjącego w chwili zgłoszenia się chóru do konkursu
  4. utwór dowolny

  


 

Kategoria M  Gospel, Jazz, Pop & Muzyka Współczesna

 

Limit wiekowy 
-
Liczba chórzystów 
min. 4
Liczba utworów nieograniczona
Maksymalny czas trwania programu 15 minut (faktycznego czasu śpiewania)
Liczba utworów z akompaniamentem dopuszczalne dla wszystkich utworów
Możliwość wykorzystania nagłośnienia tak

 

Każdy chór wykonuje 4 (cztery) utwory dowolnie wybrane.

Dopuszcza się akompaniament, w tym akompaniament instrumentów elektronicznych (na żywo lub z playbacku). Nie dopuszcza się korzystania z playbacku dla głosów. Możliwe jest nagłośnienie chóru lub instrumentów towarzyszących. Odpowiedni sprzęt techniczny będzie dostępny na miejscu. Organizator nie gwarantuje jednak pełnej realizacji zapotrzebowań technicznie złożonych, takich jak użycie słuchawek czy osobny mikrofon dla każdego chórzysty.
Elementy improwizacyjne są pożądane, jednak pozostają nieobowiązkowe. Elementy solowe instrumentalne powinny być ograniczone, jako że przedmiotem oceny jest wykonanie chóralne.

 

 

UWAGA

W tej kategorii zapraszamy do prezentacji wszelkiego rodzaju muzyki współczesnej, od jazzu, poprzez muzykę pop po gospel, spiritual. Tym niemniej, współczesna klasyczna muzyka chóralna wciąż powinna być wykonywana w kategoriach A, B i G.

 


 

Kategoria F -  Folklor

 

Limit wiekowy 
-
Liczba chórzystów 
nieograniczona
Liczba utworów nieograniczona
Maksymalny czas trwania programu 15 minut (faktycznego czasu śpiewania)
Liczba utworów z akompaniamentem dopuszczalne dla wszystkich utworów
Możliwość wykorzystania nagłośnienia nie

 

Chór wykonuje 15-minutowy program złożony z utworów inspirowanych lub wywodzących się z folkloru kraju, z którego zespół pochodzi. Występ może zawierać elementy inscenizacji, choreografii lub prezentacji zwyczajów ludowych. Pierwszoplanową powinna jednak pozostać partia wokalna i ona podlega przede wszystkim ocenie. Chórzyści powinni być ubrani w stroje ludowe. W przypadku, gdy nie istnieje zapis nutowy prezentowanego utworu, jury musi otrzymać jego krótki opis. 

Dozwolone jest wykorzystanie instrumentów.

   


 

Konkurs o Grand Prix  

 

Liczba chórzystów 
zgodnie z wymogami danej kategorii
Liczba utworów 2
Maksymalny czas trwania programu 8 minut (faktycznego czasu śpiewania)
Liczba utworów z akompaniamentem niedozwolony
Możliwość wykorzystania nagłośnienia oba utwory należy wykonać a cappella
nagłośnienie głosów dopuszczalne zgodnie z regułami kategorii

 

2 (dwa) dowolnie wybrane utwory a capella, które nie były wykonywane we wcześniejszym programie konkursowym; zapis nutowy utworów należy przedłożyć do aprobaty Dyrektorowi Artystycznemu, prosimy o wybór utworów, które w możliwie najlepszy sposób oddają możliwości zespołu, jak również mają możliwie rozrywkowy charakter, który doceni zarówno jury, jak i publiczność

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE O GRAND PRIX PER MUSICAM AD ASTRA

Istnieją 2 możliwości wejścia przez chór do Konkursu o Grand Prix PMAA:

- zwycięstwo w jednej z kategorii konkursowych: A, B, G, S, F, M

- nominacja jury (w jednej z tzw. kategorii parasolowych, tj. S, F, M oraz B4) dla chóru, który nie jest zwycięzcą danej kategorii, ale uzyskał rezultat co najmniej 23,00 pkt

szczegóły poniżej

 

 

ZWYCIĘSTWO W KATEGORII KONKURSOWEJ

Chóry współzawodniczą najpierw w opisanych powyżej kategoriach, a następnie najlepsze chóry z poszczególnych kategorii walczą w konkursie o Grand Prix, który wyłania Zwycięzcę całego Konkursu - Laureata Grand Prix PER MUSICAM AD ASTRA 2022.

 

NOMINACJA JURY W TZW. KATEGORII PARASOLOWEJ

Dodatkową możliwość awansu do Konkursu o Grand Prix PMAA stanowią tzw. kategorie parasolowe, tj. S, F, M, B4. Chórom biorącym udział w w/w kategoriach, które nie zyskały pierwszego miejsca w swojej kategorii, ale w przesłuchaniu konkursowym uzyskały rezultat co najmniej 23,00 punktów, jury ma prawo przyznać specjalne nominacje do udziału w Konkursie o Grand Prix PMAA (pomimo, iż chóry te nie zostały zwycięzcami swojej kategorii). Jury ma prawo wyróżnić w ten sposób chóry np. w odniesieniu do ich składu (chór męski, żeński, mieszany, dziecięcy, itp.) lub ich repertuaru (jazz, pop, gospel, muzyka ludowa, sakralna, itp.), nadając im np. tytuł "najlepszego chóru męskiego w kategorii S" czy też wyróżnić za "najlepsze wykonanie utworu jazzowego w kategorii M". Tego typu wyróżnienie dla chóru wraz z wynikiem przynajmniej 23,00 punktów stanowi dodatkową możliwość udziału w Konkursie o Grand Prix PMAA. W ten sposób, w przypadku tzw. kategorii parasolowych, w Konkursie o Grand Prix PMAA może wystąpić więcej niż jeden chór z danej kategorii.

 

Organizatorzy PMAA 2015

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Chełmża Województwo Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Chełmża Narodowe Centrum Kultury Meeting music Tumska 14 Stowarzyszenie Astrolabium Krajowa Spółka Cukrowa S.A.